Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19.

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

Informacje można uzyskać również na stronie Ministerstwa Zdrowia

Plakat informacyjny dot. zapobiegania zakażenia koronawirusem