W dniu dzisiejszym odeszła nasza przyjaciółka, koleżanka, współpracownica Renata Dmytrasz. 

Pracowała w Urzędzie Gminy kilkadziesiąt lat, zawsze serdeczna, uśmiechnięta i pomocna. Będzie nam Jej bardzo brakowało!

Rodzinie oraz najbliższym składamy najszczersze kondolencje.

Pogrążeni w smutku współpracownicy.