Ogłoszenie

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W związku z epidemią koronawirusa może być utrudniona obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice, sprawy mogą zostać rozpatrzone w dłuższym czasie, prosimy o wyrozumiałość.


Wójt Gminy Stare Bogaczowice

/-/ Mirosław Lech