Świadczenie 500+

Obecne decyzje wydane są do 31-05-2021r.!

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy (dla osób, które mają już przyznane prawo do świadczenia) będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (poprzez portal Emp@tia, portal PUE ZUS oraz przez kanał bankowości elektronicznej) – od dnia 1 lutego 2021 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, że od dnia 1 lipca 2020 r. można składać wnioski na: 

  • świadczenie „Dobry Start” (300+),
  • świadczenia rodzinne, w tym zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na dzieci,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

 W lipcu danego roku istnieje wyłącznie możliwość składania wniosków online poprzez portal Emp@tia, portal PUE ZUS (dotyczy wniosków na 300+, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny ) oraz przez kanał bankowości elektronicznej (dotyczy wyłącznie wniosków na 300+).

Przyjmowanie wniosków na wszystkie świadczenia składane drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach pok. 234lub za pośrednictwem Poczty Polskiej rozpocznie się 1 sierpnia 2020 r.

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej https://gops-starebogaczowice.com.pl w zakładkach: świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz 300+. Istnieje również możliwość pobrania druków bezpośrednio w OPS w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132, Stare Bogaczowice, pok. 234.

WAŻNEświadczenia rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Art. 15oa. ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 374 ze zm.) stanowi, iż obniżenie wynagrodzenia lub dochodu z powodu przeciwdziałania COVID-19, będzie traktowane jako utrata dochodu.