Od listopada 2020 roku zaczniemy informować mieszkańców Gminy Stare Bogaczowice wiadomościami tekstowymi sms  o zaległościach w opłatach za odpady komunalne. Numer telefonu z którego będą wysyłane informacje 513 315 996