W dniu 1 grudnia 2020 r. została oficjalnie oddana do użytku kładka do Zamku Cisy. Wartość przedsięwzięcia wyniosła 93.000,00 zł. Zadanie współfinansowane zostało przez Nadleśnictwo Wałbrzych, Gminę Stare Bogaczowice, Gminne Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Starych Bogaczowicach grant powierzony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania 19.2 " Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego w PROW na lata 2014-2020,