Gmina Stare Bogaczowice zaprasza chętnych do składania wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza poprzez trwałą likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie. Wysokość dotacji celowej ze środków budżetu Gminy wynosi do 50 % kosztów kwalifikowanych udokumentowanych fakturami lub rachunkami.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udzielania dotacji – zamieszczonym poniżej. Formularze zgłoszeń do pobrania poniżej. Dodatkowe informacje oraz formularze zgłoszeń można uzyskać także w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice pok. 231 lub telefonicznie: 74 845 21 59.

Regulamin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5


WAŻNE!!!

Szanowni Mieszkańcy gminy Stare Bogaczowice ze względu na dalsze duże zagrożenie pandemią koronawirusa, a przede wszystkim w trosce o Wasze bezpieczeństwo, w zakresie ochrony zdrowia i życia, po raz kolejny zostaje przesunięty termin składania wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na okres od 05.05.2020 r.do 15.05.2020 r. Termin ten może zostać zmodyfikowany w przypadku dalszego rozwoju pandemii.

Proszę o monitorowanie informacji celem terminowego złożenia wniosków.