Każdy kto w ramach Powszechnego Spisu Rolnego dokona samospisu internetowego nie później niż do dnia 22.11.2020 r. („Samospis”) i uzyska unikatowy kod potwierdzający dokonanie samospisu i w terminie od godz. 00:00:01 dnia 01.10.2020 roku do godz. 23:59:59 dnia 22.11.2020 roku dokonała prawidłowego zgłoszenia w Loterii weźmie udział w loterii.

Do wygrania jest 20 laptopów, 88 tabletów i 400 przenośnych dysków zewnętrznych.

Szczegóły na stronie internetowej https://loteria.spisrolny.gov.pl/

Regulamin Loterii Powszechnego Spisu Rolnego