Niestety podczas pandemii koronawirusa przestępstwa a w związku z nimi osoby nimi dotknięte dalej istnieją- co więcej osoby które są dotknięte przemocą domową zostały zamknięte ze swoimi oprawcami. W związku z epidemią zwalniani są ludzie z pracy, łamane są prawa pracownicze. Naszym celem jest pomaganie takim osobą, które w związku z obecna sytuacją nie wiedzą gdzie szukać pomocy oraz że można z niej skorzystać zdalnie.