Przekazujemy do wiadomości i wykorzystania link do ważnego komunikatu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej dla osób objętych kwarantanną po przekroczeniu granicy


Świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy