Samorząd Województwa Dolnośląskiego dofinansuje 140 zadań w zakresie ochrony zabytków. Wśród beneficjentów jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Starych Bogaczowicach. Kwota udzielonej dotacji wynosi 35 tysięcy złotych i zostanie przeznaczona na konserwację prospektu organowego. 

Wnętrze Kościoła Św. Józefa utrzymane jest w stylu barokowym. Obszerna empora organowa z zachowanym prospektem organowym z XVIII w. wsparta jest na dwóch filarach i znajduje się po zachodniej stronie świątyni.