Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu przesyła informację w sprawie kwarantannowania osób z dnia 18.03.2020r. dla PCZK / MCZK.

Polacy, którzy od niedzieli wracają do kraju są objęci kwarantanną z mocy § 2. pkt 2 ppkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (dostają ustne polecenie odbycia kwarantanny, podają dane do kontaktu z nimi i miejsce odbycia kwarantanny, w przypadku niemożności odbycia kwarantanny w domu kontaktują się z urzędem właściwym miejscu zamieszkania, który wskazuje im miejsce odbycia kwarantanny). Od dnia 18.03.2020r. zgodnie z załączoną informacją GIS rodziny osób przyjeżdżających na teren Polski nie podlegają kwarantannie domowej. Będą objęte nadzorem epidemiologicznym. Decyzje wydane przed tą datą na współmieszkańców zachowują swoją moc. Pozostałe informacje są dostępne pod adresem:https://psse-walbrzych.pl/informacja-gis-w-sprawie-kwarantannowania.


Nr telefonu Urzędu Gminy Stare Bogaczowice czynny ws. kwarantannowania po godzinach pracy urzędu: 605535935