Gmina Stare Bogaczowice zaprasza chętnych do składania wniosków na dofinansowanie odbioru, transportu do miejsca utylizacji i utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia terenu składowania wyrobów zawierających azbest z pyłu azbestowego. Dofinansowanie będzie udzielane w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie w całości przez Gminę wymienionych czynności.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać od dnia 16 listopada 2020 r. do dnia 20 listopada 2020 r. do urny wrzutowej umieszczonej w holu Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, w godzinach otwarcia Urzędu dla Petentów.

Proszę o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem określającym zasady i tryb udzielanie pomocy w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018-2032 i załącznikami do niego dostępnym na stronie internetowej www.starebogaczowice.ug.gov.pl.


Informacja o naborze wniosków na dofinansowanie odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia terenu ich składowania.


Regulamin wraz z wnioskiem i złącznikami do niego