Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie e-learningowe pn. „Fundusz sołecki jako narzędzia aktywizacji wsi”, kierowanym do sołtysów, rad sołeckich, radnych gmin, pracowników urzędów gmin, członków KGW i OSP oraz innych aktywnych mieszkańców obszaró w wiejskich.


Harmonogram zajęć

Karta zgłoszenia

Fundusz solecki