Państwowa Inspekcja Pracy we Wrocławiu wystosowała do Rolników apel o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw. Zamieszczamy linki do stron zawierające materiały informacyjne w tym broszury i filmy dedykowane dla rolników.

Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami, które mogą się posłużyć poprawie bezpieczeństwa w naszej Gminie, zgłasza w czasie wypełnionym troską o Wasze zdrowie i ograniczenia związane z wirusem Covid-19.

Linki poniżej:

Karty bezpiecznego wykonywania pracy w rolnictwie

Szanuj Życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym

BHP na wsi filmy