W Jabłowie odbyło się zwołane przez Wójta Gminy Mirosława Lecha zebranie wyborcze. W zebraniu uwzięło udział 37 mieszkańców wsi, którzy na swojego sołtysa ponownie wybrali Panią Irenę Skulską.

W pracy pomagać jej będzie  rada sołecka w składzie : Marzena Data, Joanna Rewers, Barbara Śniadała i Zbigniew Gudz.