Dziś zastępy PSP i OSP z terenu powiatu brały udział w ćwiczeniach na obiekcie kościoła w Starych Bogaczowicach. W pierwszej kolejności zostały przeszukane wszystkie pomieszczenia kościoła i ewakuowano osoby tam przebywające oraz opatrzono poszkodowanych. Następnie przystąpiono do gaszenia źródeł ognia poprzez rozwinięcie linii wodnych wewnątrz kościoła jak i wprowadzając do akcji 40 metrową  drabinę. Ćwiczenia obserwowała młodzież z IV Liceum z klasy o profilu strażackim.

                Po zakończeniu ćwiczeń uczestnicy spotkali się przed siedzibą miejscowego OSP, gdzie Komendant PSP Krzysztof Szyszka ocenił ćwiczenia jako udane i podziękował uczestnikom oraz ks. proboszczowi Jackowi Biernackiemu i Zastępcy Wójta Bogdanowi Stochajowi za pomoc w ich organizacji. 

Film z akcji