Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego, zostaje udostępniony do pobrania Wniosek:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego