W załączeniu Wykazów wniosków o udzielenie grantu rekomendowanych do dofinansowania dla zadania nr 5 "Wymiana źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach wielorodzinnych na obszarze Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój"

Zadanie nr 5 - Szczawno-Zdrój

Informacje dotyczące procedury podpisywania umów z Grantobiorcami oraz kolejnych etapów realizacji Projektu zostaną przekazane odrębnym komunikatem oraz drogą pocztową.