W załączeniu Wykazów wniosków o udzielenie grantu rekomendowanych do dofinansowania dla zadania nr 4 "Wymiana źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach wielorodzinnych na obszarze Gminy Stare Bogaczowice"

Zadanie nr 4 - Stare Bogaczowice

Informacje dotyczące procedury podpisywania umów z Grantobiorcami oraz kolejnych etapów realizacji Projektu zostaną przekazane odrębnym komunikatem oraz drogą pocztową.