W załączeniu Wykazów wniosków o udzielenie grantu rekomendowanych do dofinansowania dla zadania nr 3 "Wymiana źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach wielorodzinnych na obszarze Gminy Kamienna Góra"

Zadanie nr 3 - Gmina Kamienna Góra

Informacje dotyczące procedury podpisywania umów z Grantobiorcami oraz kolejnych etapów realizacji Projektu zostaną przekazane odrębnym komunikatem oraz drogą pocztową.