W załączeniu Wykazów wniosków o udzielenie grantu rekomendowanych do dofinansowania dla zadania nr 2 "Wymiana źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach wielorodzinnych na obszarze Gminy Miejskiej Kamienna Góra" 

Zadanie nr 2 - Kamienna Góra

Informacje dotyczące procedury podpisywania umów z Grantobiorcami oraz kolejnych etapów realizacji Projektu zostaną przekazane odrębnym komunikatem oraz drogą pocztową.