W załączeniu Wykazów wniosków o udzielenie grantu rekomendowanych do dofinansowania dla zadania nr 1 "Wymiana źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach wielorodzinnych na obszarze Gminy Czarny Bór"

Zadanie nr 1 - Czarny Bór

Informacje dotyczące procedury podpisywania umów z Grantobiorcami oraz kolejnych etapów realizacji Projektu zostaną przekazane odrębnym komunikatem oraz drogą pocztową.