Szanowni mieszkańcy.

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.10.2022 r. Gminy zobowiązane zostały w bardzo krótkim terminie bo do 25.10.b.r do przekazania informacji o ewentualnym zainteresowaniu osób fizycznych zakupem węgla którego cena końcowa nie powinna przekroczyć 2000 zł. Prawo do zakupu przysługiwać będzie osobom które posiadają uprawnienia do dodatku węglowego.

Tym samym z uwagi na krótki termin prosimy o złożenie w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice pok. 116 – parter pisemnego oświadczenia o chęci zakupu opału (max. 3 tony) w terminie do 25 października do godz.11.

Oświadczenie winno zawierać:

imię i nazwisko, adres, telefon

podpis oświadczającego oraz wskazanie ilości.

Np.: oświadczam że jestem zainteresowany/a zakupem węgla : orzech/groszek/miał * ( zaznacz właściwy) w ilości.....ton/y.

Jako,że je jest to jedynie rozeznanie potrzeb oświadczenie można przesłać również w formie skanu lub zdjęcia JPG mailowo na adres a.stochaj@starebogaczowice.ug.gov.pl

Z uwagi na bardzo krótki termin wskazany gminom na udzielenie informacji Wojewodzie zwracamy się do Państwa o rozpowszechnienie niniejszej wiadomości za co serdecznie dziękujemy.

Zbieranie oświadczeń ma charakter rozeznania potrzeb.

W związku z Państwa pytaniami, informujemy, że na chwilę obecną nie jest nam znany kraj pochodzenia węgla.