Dzisiaj została podpisana umowa na budowę drugiego bliźniaczego budynku wielorodzinnego w Strudze przy ulicy Szkolnej, przez Wójta Gminy Stare Bogaczowice a Panem Tomaszem Olszówką członkiem zarządu Grupy TWS Sp. z o.o.

Drugi budynek, który powstanie będzie również czterokondygnacyjny z 30 mieszkaniami, 2 pomieszczeniami technicznymi (kotłownia i rozdzielnia elektryczna) oraz pomieszczenie gospodarcze. Poza budynkiem mieszkalnym zaprojektowano pełną infrastrukturę towarzyszącą, w tym dojazd do budynku wraz z miejscami postojowymi, zieleń, chodniki oraz obiekty małej architektury (śmietnik, ławki, kosze na śmieci oraz obszar wydzielony pod podziemny zbiornik na paliwo dla potrzeb lokalnej kotłowni).