ZAPROSZENIE

Gmina Stare Bogaczowice, w ramach prowadzonego punktu konsultacyjno – informacyjnego, wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy i całego powiatu wałbrzyskiego, na otwarte spotkanie, informujące o zasadach realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 grudnia 2022 roku o godzinie 16.00 w siedzibie Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 148 przy udziale profesjonalnego Doradcy Energetycznego.

W ramach spotkania odbędzie się prezentacja multimedialna, przedstawione zostaną korzyści płynące z wzięcia udziału w Programie, udzielone zostaną odpowiedzi na wszystkie, nurtujące uczestników, pytania i wątpliwości. Istnieje możliwość konsultacji indywidualnych. Udostępnione zostaną również materiały informacyjne i promocyjne o programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa także osoby, które zakończyły już swoje inwestycje, w wymienionym zakresie i były Beneficjentami innych programów pomocowych, gdyż program priorytetowy „Czyste Powietrze” umożliwia dofinansowanie też takich inwestycji, w części, w której zostały sfinansowane przez Inwestorów.

Gminny Punkt konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”

w Starych Bogaczowicach

Czynny we wtorki w godz. 12:00 – 17:00

oraz w piątki w godz. 08:00 – 13:00

www.wfosigw.wroclaw.pl