Informacja dla mieszkańców !!!

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą  z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, wnioski o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dotyczy to również wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (drewno kawałkowe, olej opałowy, pellet, gaz LPG)