Wójt Gminy Stare Bogaczowice ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice:

1. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki 175/6 o powierzchni 0,1232 ha

Cena wywoławcza nieruchomości: 90 000,00zł

Wadium : 9 000,00 zł

2. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki 175/7 o powierzchni 0,1018 ha

Cena wywoławcza nieruchomości: 80 000,00zł

Wadium : 8 000,00 zł

3. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki 175/8 o powierzchni 0,1232 ha

Cena wywoławcza nieruchomości: 90 000,00zł

Wadium : 9 000,00 zł

4. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki 175/9 o powierzchni 0,1018 ha

Cena wywoławcza nieruchomości: 80 000,00zł

Wadium : 8 000 zł

5. Lokal mieszkalny nr 6 położony w Jabłowie przy ul. Głównej 36 o powierzchni 58/81 m2

Cena wywoławcza nieruchomości: 40 000,00zł

Wadium : 4 000,00 zł

Przetarg odbędzie się 16.11.2022 r. o godzinie 11:30 w sali nr216 w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowic, ul. Głowna 132.

warunkiem przystawienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 11.11.2022 r.

Szczegóły poniżej

Ogłoszenie przetargowe