Wójt Gminy Stare Bogaczowice ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice:

1. Nieruchomość niezabudowana położona w Chwaliszowie w granicach działki 136 o powierzchni 0,02 ha

Cena wywoławcza nieruchomości:  4 000,00zł

Wadium : 400,00 zł

Przetarg odbędzie się 14.12.2022 r. o godzinie 11:00 w sali nr216 w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowic, ul. Głowna 132.

warunkiem przystawienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 09.12.2022 r.

Szczegóły poniżej

Ogłoszenie przetargowe