Wójt Gminy Stare Bogaczowice ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice:

1. Nieruchomość niezabudowana położona w Strudze w granicach działki 52/6 o powierzchni 0,09 ha

Cena wywoławcza nieruchomości: 32 850,00zł

Wadium : 3 285,00 zł

Przetarg odbędzie się 25.01.2023 r. o godzinie 11:00 w sali nr 20 w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowic, ul. Głowna 132.

warunkiem przystawienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 20,01.2023 r.

Szczegóły poniżej

Treść Ogłoszenia