Wójt Gminy Stare Bogaczowice ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice:


1. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki 175/6 o powierzchni 0,1232 ha

Cena wywoławcza nieruchomości: 80 000,00zł

Wadium : 8 000,00 zł

2. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki 175/7 o powierzchni 0,1018 ha

Cena wywoławcza nieruchomości: 75 000,00zł

Wadium : 7 500,00 zł

3. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki 175/8 o powierzchni 0,1232 ha

Cena wywoławcza nieruchomości: 80 000,00zł

Wadium : 8 000,00 zł

4. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki 175/9 o powierzchni 0,1018 ha

Cena wywoławcza nieruchomości: 75 000,00zł

Wadium : 7 500 zł


Przetarg odbędzie się 21.01.2023 r. o godzinie 11:30 w sali nr 20 w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowic, ul. Głowna 132.

warunkiem przystawienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 20.01.2023 r.

Szczegóły poniżej

Treść Ogłoszenia