Wójt Gminy Stare Bogaczowice ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice:

1. Nieruchomość niezabudowana położona w Strudze w granicach działki 52/6 o powierzchni 0,09 ha

Cena wywoławcza nieruchomości: 35 000,00zł

Wadium : 3 500,00 zł


Przetarg odbędzie się 16.11.2022 r. o godzinie 11:00 w sali nr216 w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowic, ul. Głowna 132.

warunkiem przystawienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 11.11.2022 r.

Szczegóły poniżej

Ogłoszenie przetargowe