Zapraszamy na otwartą konferencję poprawiającą świadomość ekologiczną mieszkańców - w związku z wdrożonym projektem pn.

Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój.

Głównym celem konferencji jest wzrost świadomości ekologicznej oraz promowanie rozwiązań energooszczędnych i przyjaznych środowisku naturalnemu wśród mieszkańców gmin uczestniczących w projekcie.

Konferencje mają charakter otwarty i dedykowane są głównie mieszkańcom uczestniczącym w w/w projekcie.

Spotkanie odbędzie się w Gminnym Centrum Biblioteczno – Kulturalnym ul. Główna 148 od godziny 16:00 w dniu 25.10.2022.