Zgodnie z zaleceniami MSWiA Gmina Stare Bogaczowice jest przygotowana do prewencyjnej dystrybucji tabletek jodowych – o ile taka konieczność wystąpi.

- Punkty wydawania tabletek będą znajdowały się w świetlicach wiejskich każdego sołectwa poza Starymi Bogaczowicami, gdzie punkt będzie się znajdował w Szkole Podstawowej.

- Tabletki będą wydawane osobom w wieku do 60 roku życia, zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Zdrowia.

- We wskazanych punktach wydawanie tabletek odbywać się będzie wyłącznie osobom pełnoletnim, w żadnej placówce nie będzie podawany preparat dzieciom.

- Bardzo istotnym jest czas podania preparatu jodu. Tabletek nie powinno przyjmować się wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem ekspozycji i nie później niż 2 godziny po rozpoczęciu ekspozycji.

- Prosimy o zapoznanie się z broszurą informacyjną MSWiA na temat profilaktyki jodowej.

- Aktualnie nie ma żadnych podstaw, aby rozpocząć wydawanie preparatu mieszkańcom.

- Podkreślamy – nie należy spożywać żadnych preparatów jodu bez wyraźnych potrzeb.

- W naszej gminie wydawanie tabletek rozpocznie się niezwłocznie po ogłoszeniu komunikatu przez MSWiA za pośrednictwem środków masowego przekazu.