Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, iż w dniach 18 i 20 października 2022 roku prowadzone będą prace w zakresie drogowych wykopów w skale z wykorzystaniem materiałów wybuchowych.