14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej wszytkom Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom Szkół, Przeszkoli i Żłobków składamy życzenia spełnienia planów i zamierzeń, przede wszystkim zdrowia i sił do pracy z naszymi dziećmi, pogody ducha i pasji w przekazywaniu wiedzy młodemu pokoleniu Polaków, które wpływa na ich wybory drogi życiowej. Dziękujemy że Waszą wiedzę i umiejętność, by w młodych ludziach zaszczepiać potrzebę odkrywania świata i rozwijania swoich talentów.


Wójt Gminy Stare Bogaczowice           

Mirosław Lech