Zapraszamy do wypełnienia ankiety dot. opracowania Strategi Rozwoju Gminy Stare Bogaczowice na lata 2022 -2030.


Strategia rozwoju gminy jest dokumentem strategicznym, stanowi oś rozwoju gminy, dokumentem spójnym ze strategią rozwoju województwa, bądź innym dokumentem rozwoju ponadlokalnego obejmującego daną gminę.


Na każdym etapie tworzenia Strategii podstawowym warunkiem jej trafności i komplementarności jest partycypacja społeczna dlatego prosimy państwa o wypełnienie poniższej ankiety, która ma charakter poglądowy i anonimowy.

Wypełnienie jest dobrowolne a ankieta jest anonimowa.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeunOZXW6cVQDmthMtvZamXdYZDy1kB-l5JuEDErlbkAhp6Q/viewform?usp=share_link