Na ubiegłotygodniowej sesji Rady Gminy uruchomiono system informatyczny wspomagający kompleksową obsługę pracy rady. Program eSesja to nowoczesne narzędzie informatyczne, rewolucjonizujące pracę organów stanowiących samorządów.
eSesja pozwala całkowicie wyeliminować papier z prac rady. Daje to wymierne oszczędności finansowe i znacznie ogranicza nakład pracy urzędników w przygotowywaniu posiedzeń. Podstawowym narzędziem pracy radnego staje się tablet. To niewielkie i tanie urządzenie zawiera w sobie wszystkie materiały niezbędne radnemu w pracy, a więc uchwały z integralnymi załącznikami na każde posiedzenie rady - te przyszłe jak i archiwalne, podstawowe przepisy niezbędne w pracy radnych, nowości samorządowe itp.
            Program został zaprojektowany w taki sposób, aby był intuicyjny, przyjazny radnym na każdym kroku. Banalnie prosta obsługa, nie wymagająca żadnej wiedzy informatycznej radnego, była głównym założeniem twórców aplikacji, i to się udało.
            Ważną zaletą programu jest jego modułowa budowa. Moduły te to: Głosowanie, Dyskusja, Informator i SMS.

Co ważne, wyniki po zakończeniu procedury głosowania każdego projektu uchwały czy wniosku są automatycznie przenoszone do roboczego protokołu z obrad, generowanego przez program, a podjęte uchwały trafiają do rejestru uchwał.
Dwa kolejne moduły: „Informator” i „SMS” służą do komunikowania się biura rady czy przewodniczącego rady z radnymi lub innymi użytkownikami aplikacji.

- Aplikacja eSesja  jest proekologiczna bo pozwala prawie całkowicie wyeliminować zużycie papieru ale też powinna doskonale skomunikować radnych– uważa wójt Mirosław Lech..