Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostaje zamieszczony poniżej jego wzór.


Wniosek o wypłatę dodatku węglowego w wersji PDF 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego w wersji DOC