Wójt Gminy Stare Bogaczowice wraz z Radnymi Rady Gminy reprezentującymi wieś Struga i Lubomin oraz radą sołecką wsi Struga zapraszają mieszkańców Strugi i Lubomina na spotkanie informacyjne w związku z prowadzonymi pracami nad studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowym dla projektu "Budowa linii kolejowej Żarów - Świdnica - Wałbrzych - granica państwa" szczególnie zostanie omówiony odcinek Struga - Lubomin.

Spotkanie odbędzie się w dniu 23 września 2022 r. o godzinie 17:00 w Świetlicy wiejskiej w Strudze ul. Szkolna 2.