Poniżej zamieszamy rzuty parteru i pieter w nowo budowanym budynku w Strudze.

Parter

I piętro

II piętro

III pietro