Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem trzeciej edycji Kampanii Społecznej " Sadza płonie. Czad zabija. Żyj", która w tym roku odbywa się pod Honorym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego, TVP3 Kraków.

Tegoroczna edycja organizowana jest we współpracy z innymi organizacjami kominiarskimi: Krajową Izbą Kominiarzy, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, Kominiarską Fundacją Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Cechem Kominiarzy Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.

Uruchomienie tej edycji motywowane jest troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z ekspozycja urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji.

Cech współpracuje z instytucjami władzy publicznej oraz organizacjami technicznymi i społecznymi działającymi dla ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego w zakresie eliminacji niebezpieczeństwa zaczadzeń i pożarów powstałych od urządzeń ogrzewczych i kominowych oraz wybuchów gazu.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie służymy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności czy osoba oferująca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.

Podsumowanie tej edycji Kampanii Społecznej "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj." odbędzie się w maju 2023 r. w Ryglicach na II Ogólnopolskim Kongresie Kominiarskim.

Przesłaniem na Kongresie będzie promocja wśród mieszkańców naszego kraju odnawialnych źródeł energii.


Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! "