Scenariusz Powiatowych Zawodów Sportowych Stare Bogaczowice 10.09.2022 r.

Godzina 9:00 Przyjazd reprezentacji OPS z terenu powiatu oraz Komisji Sędziowskiej na stadion sportowy Gminy Stare Bogaczowice.

Godzina 9:00 - 9:30 Odbiór placu zawodów przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej oraz Komendanta Zawodów.

Godzina 9:45 Ustawienie reprezentacji OSP do uroczystości otwarcia zawodów.

Godzina 9:50 Złożenie meldunku Komendantowi Miejskiemu PSP Wałbrzych do rozpoczęcia przez Komendanta Zawodów.

Godzina 9:55 Odegranie hymnu państwowego.

Godzina 10:00 Oficjalne otwarcie zawodów przez Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu.

Godzina 10:05-10:15 Odprawa kierowników reprezentacji z Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej.

Godzina 10:30-11:50 Start i przebieg konkurencji „Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami”

Godzina 11:50-12:00 Przygotowanie się do konkurencji „Pożarnicze ćwiczenie bojowe”

Godzina 12:00-13:30 Start i przebieg konkurencji „Pożarnicze ćwiczenie bojowe”

Godzina 13:30-14:00 Zakończenie zawodów:
- ustawienie się drużyn i komisji sędziowskiej,
- odczytanie protokołu przez Sędziego Głównego Zawodów,
- wręczenie pucharów i nagród,
- wygłoszenie przemówienia końcowego przez zebranych gości,
- złożenie meldunku Komendantowi Miejskiemu PSP Wałbrzych przez Komendanta Zawodów o zakończeniu zawodów

Godzina 14:00-16:00 Posiłek regeneracyjny

Godzina 16:00 Opuszczanie miejsca zawodów przez drużyny