Uwaga!!! Ostatni dzwonek

Myślisz o służbie w Wojsku Polskim???

trwa nabór na IV turnus dobrowolnej służby wojskowej w 22 Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku.

Termin powołania 14.11.2022 r.

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Kłodzku

ul. Walecznych 61

tel. 261 647 430

Lub zarejestruj się na portalu: www.zostanzolnierzem.pl