Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. w Nowej Rudzie informuje, że przedłuża nabór do projektu "Mój biznes - moja przyszłość"

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej do dnia 31.08.2022 r. do godziny 12:00. W związku z faktem, że jest to ostatni nabór uczestników do projektu, ilość miejsc jest ograniczona.

W ramach projektu można uzyskać bezzwrotne wsparcie w wysokości 23 050,00 zł na otwarcie działalności gospodarczej oraz półroczne wsparcie pomostowe w wysokości średnio 2 000,00 zł/mc.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i biernych zawodowo (studentów), które:

-uczą się lub zamieszkują w woj. dolnośląskim, -utraciły zatrudnienie, (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) po 1 marca 2020 roku -bez wskazania sposobu rozwiązania stosunku pracy i długości trwania zatrudnienia, -nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy, -są w wieku 18-29 lat.

Szczegóły dotyczące projektu znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.agroreg.com.pl/index.php/oferta/moj-biznes-moja-przyszlosc