Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, iż w dniach 20 i 21 września 2022 roku prowadzone będą prace w zakresie drogowych wykopów w skale z wykorzystaniem materiałów wybuchowych.