Zgodnie z Zarządzeniem Nr 196 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 lipca 2022 w Sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego, w ramach treningu o godzinie 17:00, w dniu 1 sierpnia 2022 r. należy wyemitować z wykorzystaniem wszystkich posiadanych syren alarmowych akustycznych sygnał alarmowy/ ogłaszam alarm / trwający 1 min.