Wójt Gminy Stare Bogaczowice ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 331/1 położonej w miejscowości Jabłów, stanowiącej własność Gminy Stare Bogaczowice. 

1. Nieruchomość niezabudowana położona jest w miejscowości Jabłów w granicach działki nr 331/3 o powierzchni 0,1353 ha. 

Cena wywoławcza nieruchomości:   70 000,00 zł

Wadium:   7 000,00 zł

Przetarg odbędzie się 12.12.2023 r. o godzinie 11:00 w sali nr 12 Urzędu Gminy Stare Bogaczowice ul. Główna 132 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, najpóźniej do 07.12.2023r.

Treść ogłoszenia