Wójt Gminy Stare Bogaczowice ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Stare Bogaczowice. 

1. Nieruchomość niezabudowana położona jest w miejscowości Stare Bogaczowice w granicach działki nr 944 o powierzchni 0,3570 ha. 

W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem PsV.

Cena wywoławcza nieruchomości:   125 000,00 zł

Wadium:   12 500,00 zł

2. Nieruchomość niezabudowana położona jest w miejscowości Nowe Bogaczowice w granicach działki nr 119 o powierzchni 0,4722 ha. 

W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa, RIVb, RV.

Cena wywoławcza nieruchomości:   24 000,00 zł

Wadium:   2 400,00 zł

3. Nieruchomość niezabudowana położona jest w miejscowości Nowe Bogaczowice w granicach działki nr 141/7 o powierzchni 0,14 ha. 

W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem B.

Cena wywoławcza nieruchomości:   115 000,00 zł

Wadium:   11 500,00 zł

4. Nieruchomość niezabudowana położona jest w miejscowości Nowe Bogaczowice w granicach działki nr 141/8 o powierzchni 0,24 ha. 

W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem PsIV.

Cena wywoławcza nieruchomości:   120 000,00 zł

Wadium:   12 000,00 zł

5. Nieruchomość niezabudowana położona jest w miejscowości Nowe Bogaczowice w granicach działki nr 142/1 o powierzchni 0,34 ha. 

W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem PsIV.

Cena wywoławcza nieruchomości:   145 000,00 zł

Wadium:   14 500,00 zł


Przetarg odbędzie się 20.12.2023 r. o godzinie 11:00 w sali nr 12 Urzędu Gminy Stare Bogaczowice ul. Główna 132 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 15.12.2023 r.

Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Treść ogłoszenia

Załącznik 1

Załącznik 1A