Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej będzie odpowiedzią na problemy i potrzeby mieszkańców regionu w zakresie sytuacji komunikacyjnej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Działania zaproponowane w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej zostaną dostosowane do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej oraz pozwolą na określenie kierunku zmian, które polepszą codzienne funkcjonowanie mieszkańców aglomeracji.

Ponownie zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie, która dostępna jest pod poniższym linkiem: https://www.survio.com/survey/d/X4F7A4P3U5R5B5Q3N.

Możliwość udzielenia odpowiedzi ankietowej otwarta jest do 15.09.2023 r.

Zmieniajmy razem przyszłość.